top of page

Kurs Rysunku - Tworzymy stylizowany portret!

Każdy, kto wykonał wszystkie kroki w programie, otrzyma odznakę.
bottom of page