top of page

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie dane osobowe Zamawiającego są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.

Moja firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. 

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych candykiki.com (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

CANDYKIKI.ART Pracownia Artystyczna Kinga Król

ul. Trzebnicka 60/2
55-120 Oborniki Śląskie
NIP:  9151820088

REGON:  520476467

II. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono:

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);

- wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

Certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a candykiki.com jest zaszyfrowana.

Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

System IT candykiki.com oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

A. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia proszę o podanie mi danych niezbędnych do realizacji zamówienia:

imię i nazwisko – niezbędne do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez candykiki.com i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmie przewozowej w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki:

za pośrednictwem Paczkomatów InPost, jak również PaczkoPunktów, Oddziałów InPost lub bezpośrednio u kuriera InPost - administratorem Twoich danych jest spółka InPost sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków;

imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

Fakturownia.pl, RADGOST Spółka z organiczoną odpowiedzialnością, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa NIP: 5252445767.

B. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną mi przekazane dane osobowe, które nie są mi niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji, dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Nie przetwarzam informacji i danych osobowych, nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

 

IV. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na candykiki.com
 
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta candykiki.com.

W ramach candykiki.com stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach candykiki.com stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach candykiki.com; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach candykiki.com;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych candykiki.com;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu candykiki.com;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

A. candykiki.com (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta candykiki.com automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z candykiki.com. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na candykiki.com i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji candykiki.com w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

candykiki.com korzysta z serwerów Wix.com Ltd.. Firma ta nie ma bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez candykiki.com źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

C. Cookies i polityka prywatności pochodzące z serwerów partnerów

candykiki.com korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej candykiki.com lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

candykiki.com wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )

2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

Zamawiający powinien zapoznać się z polityką prywatności bezpieczeństwa partnerów candykiki.com na stronach Google Inc. oraz Facebook Inc.
 
V. Przekazywanie Twoich danych osobowych
 
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, candykiki.com dane takie udostępni. 

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. 

VI. Zmiana polityki prywatności candykiki.com
 

candykiki.com zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania candykiki.com lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie candykiki.com powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). 

VII. Twoje prawa
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

dostępu do danych osobowych;

sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

przenoszenia danych osobowych;

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. 

VIII. Kontakt

candykiki.com kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcam również do kontaktu na e-mail: candykiki.art@gmail.com

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, proszę o kontakt na e-mail: candykiki.art@gmail.com

W powyższych sprawach można również korespondować tradycyjnie pod adresem:

CANDYKIKI.ART Pracownia Artystyczna Kinga Król

ul. Trzebnicka 60/2

55-120 Oborniki Śląskie
NIP:  9151820088

REGON:  520476467

bottom of page