top of page
Ophelia

Napisz wiadomość

1. Wyślij maila, w którym określisz swoje potrzeby (typ zlecenia, stylizacja, licencja prywatna/komercyjna).

Jeśli wysyłasz zapytanie o portret/character sheet, możesz od razu dołączyć potrzebne referencje.

Poczekaj na wycenę

i dostępność

2. Staram się odpisywać na wszystkie wiadomości

w przeciągu 24h. W mailu sprecyzuję cennik oraz czas realizacji zlecenia.

Zielone światło!

3. Jeśli zaakceptujesz warunki zakupu oraz termin realizacji, od razu rzucam się w wir pracy! Prowadzę zarejestrowaną działalność, więc do wszystkich zleceń wystawiam fakturę :)

Polityka prywatności Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie dane osobowe Zamawiającego są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Moja firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. I. Administrator Danych Osobowych ​ Administratorem danych osobowych candykiki.com (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: CANDYKIKI.ART Kinga Król ul. Trzebnicka 60/2 55-120 Oborniki Śląskie NIP: 9151820088 II. System ochrony danych osobowych ​ ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); - wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą: Certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a candykiki.com jest zaszyfrowana. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa. System IT candykiki.com oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych. ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania A. Złożenie zamówienie ​ W trakcie składania zamówienia proszę o podanie mi danych niezbędnych do realizacji zamówienia: imię i nazwisko – niezbędne do komunikacji związanej z realizacją zamówienia; e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia; Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez candykiki.com i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmie przewozowej w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki: za pośrednictwem Paczkomatów InPost, jak również PaczkoPunktów, Oddziałów InPost lub bezpośrednio u kuriera InPost - administratorem Twoich danych jest spółka InPost sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków; imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego: Fakturownia.pl, RADGOST Spółka z organiczoną odpowiedzialnością, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa NIP: 5252445767. B. Korespondencja ​ W przypadku, kiedy zostaną mi przekazane dane osobowe, które nie są mi niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji, dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane. Nie przetwarzam informacji i danych osobowych, nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego. IV. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na candykiki.com Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta candykiki.com. W ramach candykiki.com stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. W ramach candykiki.com stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach candykiki.com; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach candykiki.com; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych candykiki.com; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu candykiki.com; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. ​ A. candykiki.com (serwer) ​ System informatyczny, z którego korzysta candykiki.com automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z candykiki.com. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na candykiki.com i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji candykiki.com w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. candykiki.com korzysta z serwerów Wix.com Ltd.. Firma ta nie ma bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób. Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności. B. Google Analytics (cookies) ​ Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez candykiki.com źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. ​ Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane. ​ E. Cookies i polityka prywatności pochodzące z serwerów partnerów candykiki.com korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej candykiki.com lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane. candykiki.com wykorzystuje skrypty następujących partnerów: 1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA ) 2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA) Zamawiający powinien zapoznać się z polityką prywatności bezpieczeństwa partnerów candykiki.com na stronach Google Inc. oraz Facebook Inc. V. Przekazywanie Twoich danych osobowych W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, candykiki.com dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy. W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. VI. Zmiana polityki prywatności candykiki.com candykiki.com zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania candykiki.com lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie candykiki.com powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). VII. Twoje prawa Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do: odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; dostępu do danych osobowych; sprostowania lub usunięcia danych osobowych; przenoszenia danych osobowych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. VIII. Kontakt ​ candykiki.com kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcam również do kontaktu na e-mail: candykiki.art@gmail.com W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, proszę o kontakt na e-mail: candykiki.art@gmail.com W powyższych sprawach można również korespondować tradycyjnie pod adresem: CANDYKIKI.ART Kinga Król ul. Trzebnicka 60/2 55-120 Oborniki Śląskie NIP: 9151820088

bottom of page